INSTALACJE

 

 

 

FIRMA DEBAU OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA I MODERNIZACJI:

  • instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia
  • instalacji elektrycznych dla potrzeb sieci komputerowych
  • instalacji oświetleniowych, wyrównawczych i uziemiania
  • instalacji zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

  • przegląd i pomiary instalacji elektrycznych

ZAPRASZAMY DO BLIŻSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wykonujemy profesjonalnie instalacje elektryczne,   pomiary  i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu: obiektów mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pełen zakres badań odbiorczych i okresowych nn i sn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:
– pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD)
– pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
– pomiary rezystancji izolacji instalacji
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
– pomiary rezystancji uziemień metodą klasyczną i udarową
– pomiary biegunowości i kolejności faz
– pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej
– pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian
– badania elektronarzędzi
– badania instalacji odgromowych
– badania kabli niskiego i średniego napięcia
– pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia
– badania transformatorów
– badania, przeglądy, remonty i konserwacje stacji transformatorowych średniego napięcia
– zdalne pomiary temperatury aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia
– kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach        budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994. art.62, ust.1, pkt 2
– badanie parametrów baterii kondensatorów statycznych
– pomiary obciążeń kabli i przewodów
– inne specjalistyczne pomiary

Pomiary oświetlenia

Wykonujemy badania oświetlenia:
▪ Ogólnego
▪ Pomiary natężenia oświetlenia miejsc pracy (PN-EN 12464-1: 2004)
▪ Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego (PN-EN 1838:2005)

KONTAKT:

DEBAU

22-200 Chełm  ul. Lutosławskiego 4/24

tel. (82) 542-15-28

tel. kom. +48 668 152 208

email: info@debau.pl

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości